Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden
Versie: Januari 2023

 1. Inschrijven voor een reis
  Inschrijven voor een reis bij de reisorganisatie kan via de website, per email, whatsapp of telefonisch. Na ontvangst hiervan wordt uw inschrijving behandeld als een definitieve deelname aan de reis. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.
 2. Reis en annuleringsverzekering
  Deelnemers bevelen we aan om naast een reisverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten.
 3. Facturering
  Na uw inschrijving voor een reis ontvangt u een boekingsbevestiging en de factuur voor de aanbetaling van 50% van de reissom. 6 weken voor aanvang van de reis ontvangt u de factuur voor het restantbedrag van 50 %. Beide facturen dient u 7 dagen na ontvangst van de factuur te betalen.
 4. Annulering door de deelnemer
  In geval van annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer, 6 weken of langer voor aanvang van de reis, worden er 50% annuleringskosten in rekening gebracht. Dit is gelijk aan de aanbetaling. Bij annulering door de deelnemer tussen 6 weken en korter voor aanvang van de reis, om welke reden dan ook, worden er 100% annuleringskosten in rekening gebracht. Dit betreft de hele reissom. De reisorganisatie houdt zich het recht voor om de geboekte reis, bij het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen te annuleren, waarbij de vordering van de verschuldigde bedragen blijft staan.
 5. Annulering door de reisorganisatie
  De reisorganisatie behoudt zich het recht voor een reisovereenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is, dan het vereiste minimum, of als de reis door onvoorziene omstandigheden moet worden geannuleerd. De reisorganisatie zal maximaal 6 weken voor aanvang van de reis laten weten, of de reis doorgaat. Bij annulering van een reis door de reisorganisatie zal de aanbetaling aan u worden teruggestort. De reisorganisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen c.q. te annuleren indien weersinvloeden, logistieke omstandigheden, onvoorziene omstandigheden  of  overheidsinstanties dit vereisen. In deze gevallen zullen we ons inspannen om een goed alternatief aan te bieden. Er zal geen financiële compensatie voor de deelnemer plaats vinden.
 6. Procedure voorafgaand aan de reis
  Na ontvangst van de aanbetaling en het NAW invulformulier, houden wij u op de hoogte over het aantal deelnemers op een reis en actuele info.  De reisorganisatie bepaalt uiterlijk 6 weken voor aanvang reis of de reis door kan gaan. U ontvangt reisbescheiden met alle noodzakelijke informatie voor de reis 6 weken voor aanvang van de reis. Bij een aantal reizen ontvangt u ook een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst.
 7. Reisbureauregeling
  Het totaal bedrag van de reis is inclusief btw. Op de verkoop van de reizen is de reisbureauregeling van toepassing.
 8. Deelnemers verklaring
  Deelnemers zijn verplicht op de 1e reisdag een aansprakelijkheidsvrijwaringsverklaring te ondertekenen.
 9. Aanvang reis
  De reis begint daadwerkelijk bij aankomst in het eerste hotel of op de eerste camping of op het parkeerterrein van de ferry. Wanneer de groep in konvooi naar haar eerste bestemming rijdt is dit een extra service van de reisorganisatie. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend.
 10. Honden mee op reis
  De reisorganisatie kan niet garanderen dat alle accomodaties ‘hond-vriendelijk’ zijn. U hond moet dus ook in de auto kunnen overnachten.
 11. Verkeersreglement
  De reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de daaruit voortvloeiende consequenties, zodra de deelnemer zich niet aan de verkeersregels houdt, of wanneer de deelnemer op de openbare weg onder invloed van drank of andere geestverruimende middelen achter het stuur zit.
 12. Schade aan voertuig of persoonlijk letsel
  Deelname aan de reis geschiedt op eigen risico. De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan de reizen. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van uw eigendommen of eigendommen van derden.
 13. Schade door deelnemers aan derden
  Schade of vernielingen aan andermans bezittingen tijdens de reis door de deelnemer dienen door de deelnemer zelf, of door zijn/haar verzekering te worden afgedekt. Schade ontstaan door foutief gebruik van het door onze gidsen aangeleverde routeboeken, komen voor rekening van de deelnemer. Wanneer deelnemer schade aan gewas of bos veroorzaakt, (buiten de door de gids aangegeven route) is deelnemer verantwoordelijk voor de financiële afhandeling hiervan.
 14. Auto papieren
  Om deel te kunnen nemen aan een reis dient uw voertuig wettelijke kentekenpapieren te hebben en de auto moet voorzien van een geldige apk en WA-verzekering.
 15. Bestuurder
  Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Deelnemers dienen niet onder invloed te zijn van alcohol of andere verdovende middelen. Deelnemers dienen de instructies en aanwijzingen van de organisatie altijd op te volgen.
 16. GPS tracking
  Onze routes bestaan uit wegen en tracks die met zorg zijn samengesteld en wij besteden tijd om de routes up to date te houden. Onze routes zijn auteursrechtelijk beschermd. Net als met taal. De woorden in een taal zijn openbaar, het gedicht of verhaal dat ermee gemaakt is, valt onder de bescherming van het auteursrecht.
  We verzoeken de deelnemers om de routes niet vast te leggen met GPS, smartphone of ander apparaat. Wanneer een route of delen van een route van ons actief gedeeld wordt online of offline zijn wij genoodzaakt om juridische stappen te nemen.